czbarometrické měření výšek
enbarometric levelling, barometric leveling (US)
frnivellement m barométrique
gebarometrisches Nivellement s, barometrische Höhenmessung e
ruбарометрическая съемка высот, барометрическое измерение высот, барометрическое нивелирование
skbarometrické meranie výšok
cz

barometrické měření výšek

jednoduchá, rychlá avšak méně přesná metoda měření výšek, při které se používají barometry (např. aneroidy, v poslední době i digitální barometry); jednotkou tlaku je Pascal (Pa), vedlejší jednotkou je bar a milibar (mba)= hektopascal (hPa)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována