czhybridní mapa
enhybrid map
frcarte f hybride
geHybridkarte e
ruгибридная карта
skhybridná mapa
cz

hybridní mapa

mapa vzniklá spojením dvou i více mapových podkladů, např. ortofotomapa obsahující výškopis a popis

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále