czvýběrový rozptyl
envariance
frvariance f
geVarianz e
ru
skvýberový rozptyl
cz

výběrový rozptyl

míra rozptýlení odvozená z průměru druhých mocnin kvadratických odchylek od aritmetického průměru
s^2 = sum{}{}(x_i - overline{x})^2 / {n - 1},
kde
s^2 je výběrová směrodatná odchylka,
x_i je i-tá měřená hodnota,
overline{x} je aritmetický průměr,
n je počet měřených hodnot
sum{}{}(x_i - overline{x})^2 = (x_1 - overline{x})^2 + (x_2 - overline{x})^2 + cdots + (x_n - overline{x})^2
n - 1 vyjadřuje počet nadbytečných (redundantních) měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována