czblízké infračervené záření
ennear-infrared radiation
frrayonnement m quasi-infrarouge
geNah-Infrarotstrahlung e
ruкороткое инфракрасное излучение
skblízke infračervené žiarenie
cz

blízké infračervené záření

elektromagnetické záření o vlnové délce 0,72 mikrometru - 1,3 mikrometru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována