czblízké infračervené pásmo
ennear-infrared band
frbande f quasi-infrarouge
geNah-Infrarotband r
ruкороткая инфракрасная полоса
skblízke infračervené pásmo
cz

blízké infračervené pásmo

elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší naž 0,7 mikrometrů a menší než 1 mm

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována