czrozměr souřadnic
encoordinate dimension
frdimension f des coordonnées
geDimension e der Koordinaten epl
ru
skrozmer súradnic
cz

rozměr souřadnic

počet měr nebo os potřebných k popsání polohy v souřadnicovém systému

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19107 Geografická informace - Prostorové schéma
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována