czpřesnost
enaccuracy
frprécision f, exactitude f
geGenauigkeit e
ruточность
skpresnosť
cz

přesnost

těsnost shody mezi výsledkem zkoušky a přijatou referenční hodnotou

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována