czpreciznost
enprecision
frprécision f
gePräzision e
ru
skprecíznosť
cz

preciznost

míra opakovatelnosti množiny výsledků měření

POZNÁMKA - zpravidla se vyjadřuje jako statistická hodnota založená na množině opakovaných měření, jako např. směrodatná odchylka od výběrového průměru

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19116 Geografická informace - Služby určení polohy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována