czvyrovnávací počet, vyrovnání
enadjustment calculation, adjustment
frcompensation f
geAusgleichung e
ruуравнительное вычисление, уравнивание
skvyrovnanie
cz

vyrovnávací počet, vyrovnání

výpočetní postup, určený k rozdělení nesouhlasů na měřené hodnoty při nadbytečném počtu pozorování, prováděný podle určitých pravidel, např. metodou nejmenších čtverců

POZNÁMKA - v této souvislosti, nadbytečná pozorování jsou pozorování, která překračují nutný počet pozorování nezbytný pro jednoznačné určení hodnoty veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována