czúplná chyba měření
entotal measuring error
frerreur f totale
geGesamtfehler r
ru
skúplná chyba merania
cz

úplná chyba měření

úplná chyba měření je sloučení náhodné a systematické chyby

POZNÁMKA - úplnou chybu měření lze vyjádřit jako absolutní chybu nebo jako relativní chybu, přičemž

a) absolutní chyba je chyba měření vyjádřená v jednotkách měřené veličiny, tj. výsledek měření minus skutečná hodnota a

b) relativní chyba je chyba měření vyjádřená podílem absolutní chyby a skutečné hodnoty

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována