czsměrodatná polohová chyba
enstandard error of position
frécart-type m de position
gemittlerer Punktfehler r, mittlerer Punktlagefehler r
ru
skpolohová odchýlka
cz

směrodatná polohová chyba

druhá odmocnina součtu druhých mocnin chyb souřadnic bodu (x a y, Východ a Sever)

POZNÁMKA - tato chyba se běžně vypočte po vyrovnání

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována