czrozpětí, variační rozpětí
enrange (of variation)
frétendue f de la dispersion
geVariationsbreite e
ru
skvariačne rozpätie
cz

rozpětí, variační rozpětí

míra rozptýlení definovaná rozdílem mezi největší a nejmenší naměřenou hodnotou dané veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována