czchyba uzávěru
enclosing error, error of closure
frerreur f de fermeture
geAnschlussfehler r, Abschlussfehler r
ru
skchyba uzáveru
cz

chyba uzávěru

rozdíl, o který se hodnota jedné nebo více veličin získaných měřickým postupem liší od dané nebo teoretické hodnoty téže veličiny

POZNÁMKA - v polygonometrii to mohou být např. vypočtené, ale nevyrovnané souřadnice koncového bodu pořadu, které se liší od daných souřadnic

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována