czzákladní úhel
entarget angle
frangle m de base
geBasiswinkel r
ru
skzákladný uhol
cz

základní úhel

referenční úhel použitý v projektové dokumentaci a při realizaci k určení požadovaného (cílového) úhlu; k této hodnotě se vztahují odchylky, které jsou v ideálním případě nulové

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována