czodchylka úhlu
enangular deviation
frdéviation f d'angle
geWinkelabweichung e
ruугловая невязка
skodchýlka uhla
cz

odchylka úhlu

algebraický rozdíl mezi skutečným úhlem a odpovídajícím základním úhlem

POZNÁMKA - odchylky se udávají v gon, stupních nebo v pravoúhlém průmětu délkou;
speciální odchylkou úhlu je odchylka směru, kde je dána určitá přímka a kde její směr je definován úhlem mezi skutečnou a referenční přímkou, např. meridiánem, nebo směrem k severu, popř. od směru vodorovného nebo svislého

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována