czodchylka svislosti
enverticality deviation
frdéviation f de verticalité
geVertikalitätsabweichung e
ru
skodchýlka zvislosti
cz

odchylka svislosti

vodorovný algebraický rozdíl mezi určenými body na skutečné rovinné ploše, která má být svislá a odpovídajícími body na referenční svislé přímce nebo ploše

POZNÁMKA - odchylky se udávají v gon, stupních nebo v pravoúhlém průmětu - délkou

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována