czodchylka polohy přímky
enposition deviation of a line
frécart m de position de ligne droite
gePositionsabweichung e einer Linie
ru
skodchýlka polohy priamky
cz

odchylka polohy přímky

algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou určených bodů na vybrané přímce a odpovídající polohou bodů na přímce referenční

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována