czodchylka přímosti
enstraightness deviation of a line
frdéviation f de la droite
geGeradheitsabweichung e
ru
skodchýlka priamosti
cz

odchylka přímosti

algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupiny vybraných bodů na čáře a přímkou proloženou dvěma danými body na této čáře

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována