czodchylka povrchu
endeviation of a surface
frdéviation f de surface
geAbweichung e der Oberfläche
ru
skodchýlka povrchu
cz

odchylka povrchu

algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupiny určených bodů na skutečném povrchu a body na předepsaném povrchu

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována