czodchylka délky
enlength deviation
frécart m de distance
geDistanzabweichung e
ruпродольная невязка
skodchýlka dľžky
cz

odchylka délky

algebraický rozdíl mezi skutečnou délkou a odpovídající základní délkou

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována