czvýběrová směrodatná odchylka
enexperimental standard deviation
frécart-type m expérimental
geempirische Standardabweichung e
ru
skvýberová smerodajná odchýlka
cz

výběrová směrodatná odchylka

číselný parametr charakterizující rozptýlení výsledků měření kolem střední hodnoty

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována