cztransformovaná hodnota měřené veličiny
entransformed value of a measurand
frvaleur f transformée d’une grandeur mesurée
getransformierter Wert r einer Messgröße
ru
sktransformovaná hodnota meranej veličiny
cz

transformovaná hodnota měřené veličiny

hodnota veličiny, která reprezentuje veličinu měřenou, s níž je funkčně vázána

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována