czbody Základní geodynamické sítě ČR
enpoints of the Basic Geodynamic Network of the CR
frpoints mpl de Réseau géodynamique de base ČR
gePunkte rpl des geodynamischen Grundnetzes der Tschechischen Republik
ruпункт Основной геодинамической сети ЧР
skbody základnej geodynamickej siete ČR
cz

body Základní geodynamické sítě ČR

soubor bodů, tvořících geodynamické bodové pole; vzhledem ke svému určení v poloze (technologie GNSS), výšce (nivelace) a tíhovém zrychlení (gravimetrické měření) jsou zároveň součástí základního bodového pole polohového, výškového a tíhového

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována