czBesselův elipsoid
enBessel spheroid, Bessel ellipsoid
frellipsoïde m de Bessel
geBesselsches Ellipsoid s
ruэллипсоид Бесселя
skBesselov elipsoid
cz

Besselův elipsoid

referenční elipsoid z roku 1841, a = 6 377 397,155 m, b = 6 356 078,963 m; byl použit např. pro definování souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována