czbod základního bodového pole
enpoint of fundamental geodetic control
frpoint m de réseau géodésique national
gePunkt r des Festpunktfeldes
ruпункт государственной геодезической сети
skbod základného bodového pol'a
cz

bod základního bodového pole

bod jednoho nebo více základních bodových polí, polohového, výškového nebo tíhového

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována