czbarycentrum
enbarycenter, barycentre
frcentre m de masse
geBaryzentrum s
ruбарицентр
skbarycentrum
cz

barycentrum

hmotný střed dvou nebo více těles, kolem něhož tělesa vzájemně obíhají na svých drahách (např. hmotný střed sluneční soustavy). V případě, že jedno ze dvou těles je podstatně hmotnější, může být barycentrum uvnitř většího, jako je tomu pro soustavu Země - Měsíc, kde je umístěno asi 4700 km od středu Země

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována