czbodové pole
engeodetic point field, geodetic control
frcanevas m
gePunktfeld s
ruгеодезическая сеть
skbodové pole
cz

bodové pole

soubor bodů základního bodového pole, zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole. Podle účelu se tato bodová pole dělí na polohová, výšková a tíhová

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována