czzkouška
entest
frtest m
gePrüfung e
ruпроба, тест
skskúška
cz

zkouška

stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována