czspolehlivost
endependability
frsûreté f, fiabilité f
geVerläßlichkeit e
ru
skspoľahlivosť
cz

spolehlivost

souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které je ovlivňují; bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována