czneshoda
ennonconformity
frdiversité f
geNonkonformität e
ru
sknezhoda
cz

neshoda

nesplnění požadavku

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována