czskutečný rozměr
enactual size
frdimension f réelle
geIstmaß s
ru
skskutočný rozmer
cz

skutečný rozměr

dosažený rozměr, zjištěný měřením

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1903 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována