czrozměr
ensize
frdimension f (valeur numérique)
geAusmaß s
ru
skrozmer
cz

rozměr

číselná hodnota geometrického parametru v definovaných jednotkách

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována