czodchylka
endeviation
frécart m
geMaßabweichung; Abweichung e
ruневязка
skodchýlka
cz

odchylka

1: algebraický rozdíl mezi skutečným rozměrem a základním rozměrem
2: algebraický rozdíl mezi měřenou hodnotou a příslušnou nominální hodnotou
3: Hodnota veličiny minus její referenční hodnotna

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
  • ČSN ISO 7078
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována