czkontrolní měření
encontrol measurement, check measurement
frlever m de contrôle
geKontrollmessung e
ruконтрольное измерение
skkontrolné meranie
cz

kontrolní měření

1: opakované měření, příp. měření jinými metodami, kterými se kontroluje správnost naměřených hodnot
2: měření v průběhu a při dokončení stavby. jsou to zejména tato kontrolní měření: geodetic kých podkladů, vytyčených značek, geometrických parametrů, stavebních dílců a konstrukcí, montáže, zemních prací
3: nezávislé měření pro kontrolu správnosti a přesnosti předcházejících měření prováděné stavebníkem

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována