czchyba
enerror
frerreur f
geFehler r
ruошибка, погрешность
skchyba
cz

chyba

výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována