czhorní mezní rozměr
enupper limit of size
frdimension f limite supérieure
geGrößtmaß s
ru
skhorný krajný rozmer
cz

horní mezní rozměr

největší dovolený skutečný rozměr

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována