czhorní mezní odchylka
enupper permitted deviation
frécart f supérieur admissible, tolérance f maximale
geobere zuläßige Maßabweichung e
ru
skhorná krajná odchýlka
cz

horní mezní odchylka

algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a základním rozměrem

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále