czData50
enData50
frData50 (Donnés50)
geData50 (Daten50)
ruData50 (Данные50)
skData50 (Dáta50)
cz

Data50

digitální geografický model území České republiky odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geoportál ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována