czData250
enData250
frData250 (Donnés250)
geData250 (Daten250)
ruData250 (Данные250)
skData250 (Dáta250)
cz

Data250

digitální geografický model území České republiky odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:250 000. Data250 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla generalizací původní databáze Data200 v roce 2023.

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geoportál ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována