czZákladní báze dat pro geografický informační systém (ZBGIS)
enFundamental database for geographic information system
frbase f de données fondamentale pour le système d'information géographique
geBasisdatenbank e für geografisches Informationssystem
ruфундаментальная база данных для геоинформационной системы
skZákladná báze údajov pre GIS (ZBGIS)
cz

Základní báze dat pro geografický informační systém (ZBGIS)

soubor prostorových dat v geodetických referenčních systémech včetně vybraných dat ze zdrojových evidencí, které popisují geometrické a tematické vlastnosti objektů v čase s definovanou mírou podrobnosti, kvality a abstrakce podle katalogu tříd objektů; je lokalizačním a geometrickým základem národní infrastruktury pro prostorové informace z území Slovenské republiky

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována