czvojenský informační systém o území
enMilitary Territorial Information System
frsystème m militaire d'information sur le territoire
geMilitärisches Gebietsinformationssystem s
ruвоенная информационная система o территорий
skvojenský informačný systém o územi
cz

vojenský informační systém o území

geografický informační systém pro plnění úloh obrany státu, zabezpečujíci cilevědomou a systematickou informační činnost spojenou se sběrem, zpracováním, využíváním a poskytováním dat o území pro potřeby obrany státu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována