cztopologická konzistence
entopological consistency
frcohérence f topologique
getopologische Konsistenz e
ruтопологическая согласованность
sktopologická konzistentnosť
cz

topologická konzistence

správnost dodržení explicitně definovaných topologických pravidel

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována