czInformační služba
eninformation service
frservice m d'information
geInformationsdienst r
ruинформационная служба
skinformačná služba
cz

Informační služba

vykonávání činností směřujícich k poskytování informací z informačního systému, obvykle spojené se zpracováním informací uchovávaných v informačním systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována