czčasoprostorová doména
enspatio-temporal domain
frdomaine m spatio-temporel
geräumlich-zeitliche Domäne e
ruпространственно-временной домен
skčasopriestorová doména
cz

časoprostorová doména

oblast skládající se z geometrických objektů popsaných prostorovými a časovými souřadnicemi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována