czstandardní nejistota měření
enstandard measurement uncertainty
frstandard insécurité m de mesure
geStandardunsicherheit e der Messung
ruстандартная неопределенность измерения
sk
cz

standardní nejistota měření

nejistota měření vyjádřená jako směrodatná odchylka

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována