czstanovené měřidlo
enlegally controlled measuring instrument
frattitré appareil m de mesure
gebestimmtes Messgerät s
ruустановленнoe измерительноe оборудование
sk
cz

stanovené měřidlo

měřidlo, které musí splňovat předepsané požadavky, zejména zákonem stanovené metrologické požadavky

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník legální metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována