czrozšířená nejistota měření
enexpanded measurement uncertainty
frélargi insécurité m de mesure
geerweiterte Unsicherheit e der Messung
ruрасширенная неопределенность измерения
sk
cz

rozšířená nejistota měření

součin kombinované standardní nejistoty měření a koeficientu většího než číslo jedna

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována