czměřící interval, pracovní interval
enmeasuring interval, working interval
frintervalle m de mesure; intervalle m de travail
geMessintervall s; Arbeitsintervall s
ru
sk
cz

měřící interval, pracovní interval

soubor hodnot veličin stejného druhu, které mohou být měřeny daným měřidlem nebo měřicím systémem se specifikovanou přístrojovou nejistotou za definovaných podmínek

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována