czcertifikace
encertification
frcertification f
geZertifikation e
ruсертификация
sk
cz

certifikace

potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k produktům, systémům nebo osobám

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Výkladový slovník legální metrologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována