czrozšířená realita
enaugumented reality
frrealité f augumentée
geerweiterte Realität e
rupасширенная реальность
skrozšírená realita
cz

rozšířená realita

označení pro vizuální dosazení digitálního objektu do reality pomocí 3D skenů okolního prostředí, který lze poté pozorovat pomocí obrazovky daného zařízení (chytrého mobilního telefonu nebo na vlastním počítači)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována